rainbowen

Diensten

Afhankelijk van de fase waarin een project verkeert, worden verschillende eisen aan de kostenramingen gesteld, Voor het bewaken en beheersen van de kosten is het daarbij ook belangrijk om de verschillende onderdelen van het project ook binnen de raming te onderscheiden.

Lees meer

rainbowen

Afhankelijk van de fase waarin een project verkeert, worden verschillende eisen aan de kostenramingen gesteld, Voor het bewaken en beheersen van de kosten is het daarbij ook belangrijk om de verschillende onderdelen van het project ook binnen de raming te onderscheiden.

Lees meer

alt

Ard Smit

Ard Smit is een ervaren kostendeskundige (cost engineer) met een brede ervaring en een bedrijfseconomische opleiding. Hij heeft 7 jaar bij de Bouwdienst (RWS) gewerkt en 6 jaar bij een ingenieursbureau (DHV). Sinds 1 oktober 2011 is hij als zelfstandig- onafhankelijk adviseur gestart met CC INFRA.

Lees meer

Home

CC INFRA is een onafhankelijk kosten adviesbureau op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. CC INFRA is gespecialiseerd in het bepalen, toetsen en managen van de investeringskosten en budgettering. Drijvende kracht achter CC INFRA is Ard Smit.

Risicoprofiel

Voor het bepalen van de investeringskosten en budget reserveringen speelt het bepalen van het risicoprofiel een belangrijke rol. CC INFRA helpt bij het inventariseren en kwantificeren van deze risico’s. De effecten die deze risico’s hebben op het vast te stellen budget worden op deze manier duidelijk.

Kosten helder voor een gefundeerde keuze

Het risicoprofiel behorend bij het ontwerp geeft duidelijkheid bij het maken van een keuze voor een bepaald ontwerp. Bij het bepalen van een ontwerp en het budget spelen ook de levensduurkosten een steeds belangrijkere rol. De kosten, die voortvloeien uit bepaalde ontwerp keuzes, worden door CC INFRA inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om een gefundeerde, duurzame en toekomstgerichte ontwerp keuze te maken. Bij het inzichtelijk maken van de investeringskosten spelen ook de kosten na aanleg een grote rol. De kosten over de gehele levensduur worden hierbij inzichtelijk gemaakt voor een volledig beeld en een gefundeerde keuze gemaakt kan worden tussen verschillende varianten of oplossingsrichtingen.

CC INFRA is gespecialiseerd waterbouwkundige werken, bijvoorbeeld:

 • het aanleggen en aanpassen van dijken
 • dammen
 • bodembeschermingen
 • waterbodemsaneringen
 • baggerspeciedepots
 • kleinschalige baggerwerken
 • haveninrichting
 • zand- en grindwinning
 • toevoegen van sluizen en stuwen
 • kust suppleties

Daarnaast heeft CC Infra ervaring met grote Multidiciplinaire projecten zoals:

 • planstudie Ring Utrecht
 • Knooppunt Hoevelaken

Lees meer over projecten van CC INFRA bij ‘klanten’