Klanten

CC INFRA richt zich met name op de advisering vanuit de opdrachtgevers en ingenieursbureaus.

Onafhankelijkheid is door deze keuze gegarandeerd en spelen belangen van de aannemers geen rol.

Klanten

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, te Heerhugowaard.
Project: Hoogwater beschermingsprogramma Noord-Holland, 8 projecten

 • Zwakke Schakels Noord-Holland, zandsuppletie, circa 30 miljoen m3 zand bij Petten
 • Waddenzeedijk Texel, dijkversterking (traditioneel) en d.m.v. zandsuppleties
 • Dijkversterking Den Oever, dijkversterking (dammen) ter plaatse van de haven
 • Koegraszeedijk, dijkversterking
 • Wieringermeerdijk en Stonteldijk, dijkversterking d.m.v. overlagen van de dijkbekleding met breuksteen en gietasfalt
 • Markermeerdijken, dijkversterking tussen Enkhuizen-Hoorn-Edam-Amsterdam en rond Marken
 • Dijk op veen, proef, van dijkversterking op veengrond

Opdracht:

In eerste instantie ligt de nadruk op het ontwikkelen en opzetten van alle aspecten van SSK ramingen, zowel qua product als proces en er voor zorgen dat dit geïmplementeerd wordt. Vervolgens ligt de nadruk op het toetsen en het opstellen van schaduwbegrotingen en risicoanalyses.

Waterschap Veluwe, te Apeldoorn.
Project: Veessen – Wapenveld, Ruimte voor de Rivier

Opdracht:

 • Omzetten van SNIP 3 ramingen naar structuur van de objectenboom SNIP 4
 • Opstellen van een definitieve contractraming
 • Advisering gedurende het gehele proces naar de definitieve contractraming

RWS

Project: Afsluitdijk

Opdracht:

 • Opstellen van probabilistisch raming t.b.v. de in te kopen ingenieursdiensten
 • Het toetsen van de aangeleverde variantenramingen
 • Het toetsten van de aangeleverde LCC ramingen, getoetst aan het LCC kader van RWS
 • Het beheren van de kostenraming i.r.t. de scope
 • Het aan- bijsturen van de aangeleverde producten t.a.v. de kostenramingen
 • Bepalen de budgetraming(en)
 • Bijhouden en bepalen van de kosten van de diverse ontwerpaanpassingen
 • Bepalen van de contractraming(en) DB(F)M

 

Een greep uit de projecten:

 • Toetsing Cortenoever-Voorsterklei
 • 2e Maasvlakte
 • Depot Hollandsch Diep
 • Zeesluis IJmuiden,
 • Zandmotor
 • Grootonderhoud sluisdeuren Noordzeekanaal
 • Ontmanteling Averijhaven depot aanleg lichterhaven
 • KOSWAT
 • Delta programma IJsselmeer
 • Kosten kentallen Klimaatbestendig Nederland
 • Kostenfuncties WV21e eeuw
 • OVCP
 • KRW programma
 • OVCP (invoering OV Chipkaart) aanpassingen stations

Voor een overzicht van alle projecten zie Curriculum Vitae op de pagina Ard Smit

CC INFRA Financieel inzicht in infrastructurele projecten